ஆஸ்திரேலியா

More: சிட்னி , மெல்போர்ன் , கான்பெர்ரா , பிரிஸ்பேன் , பெர்த் , குயின்ஸ்லாந்து , ஹோபார்ட் , : Geelong , கோல்ட் கோஸ்ட் , பிரெமெண்டல் , அடிலெய்ட் , ஆலிஸ் ஸ்பிரிங்ஸ் , ஒயிட்சண்டே , டார்வின் , டாஸ்மேனியா