இந்த 20 "கழுதைகளை" நீங்கள் மொழி காண்பிக்கும், ஆனால் நீங்கள் மட்டும் மகிழ்ச்சி!

விலங்குகள் நேர்மறை ஒரு மூலாதார ஆதாரமாக உள்ளன. அவர்கள் எங்களுக்கு சலித்து, ஆற்றவும், இழந்த ஆற்றலை மீண்டும் பெறவும் கூட குணமாகிறார்கள். இந்த பள்ளிக்கூடம் பிள்ளைகளை நோக்கமாகக் கொண்டாலும் கூட, குட்டித் தையல் தந்திரங்களுக்கு அவர்களைக் குற்றம் சாட்டுவது சரியாக இருக்காது.

பொதுவாக, 20 அழகிய "கழுதைகளை" நீங்கள் கேலி செய்வதோடு, நீங்கள் மொழியைக் காண்பிக்கும் விதமாக இப்போது பார்ப்பீர்கள், ஆனால் நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க முடியாது, மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்!

1. நீங்கள் ஓ-ஓ-ஓ!

2. உண்மைதான், நீங்கள் எல்லோரும் புண்படுத்தவில்லையா?

3. ஆமாம், நான் காதலிக்கிறேன்!

4. இது உங்களுக்கு புரியும் என்று எனக்கு தெரியும்!

5. அனைவருக்கும், ஆனால் நான் செய்ய முடியாது?

6. நீ என் அழகை முன் நிற்க முடியாது!

7. இன்னும் இன்னும் என் முன்!

8. என்ன? எப்படி முடியும், மற்றும் காட்டியது ...

9. நீங்கள் வெற்றியடைய மாட்டீர்கள்!

10. நீ என்னை ஏன் பார்க்கிறாய்?

11. புரோட்டீன்கள் இதை எப்படி செய்வது என்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லை.

12. ஆமாம், நான் சோர்வாக இருக்கிறேன் ...

13. வாருங்கள், விரைவாக புன்னகை!

14. சீரற்றதாக கருதுங்கள்!

15. நீ என்னிடமிருந்து இதை எதிர்பார்க்கவில்லை என்று நான் நம்புகிறேன்.

16. இது நீங்கள் பெற முடியாது என்று அர்த்தம்!

17. நீ விளையாடாதே என்று கூறுகிறாயா? நன்றாக, நல்லது!

18. நான் ஒரு திடமான நேர்மறை என்று உண்மை?

19. நாம் டீஸர்களை விளையாடாதா?

20. சரி, நான் முதலில் தொடங்கினேன்!